۳۰۰ مورد نقض حقوق بشر از سوی رژیم آل خلیفه

۳۰۰ مورد نقض حقوق بشر از سوی رژیم آل خلیفه

۳۰۰ مورد نقض حقوق بشر از سوی رژیم آل خلیفه

جمعیت «الوفاق» بحرین گزارشی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور از سوی رژیم آل خلیفه را منتشر کرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;