ماهانه 20 خانواده مسیحی، عراق را ترک می‌کنند

ماهانه 20 خانواده مسیحی، عراق را ترک می‌کنند

ماهانه 20 خانواده مسیحی، عراق را ترک می‌کنند

ساکو در بیانیه خود در این باره آورده است: به دلیل بی ثباتی و نبود فرصت های برابر و عدالت قانون، بیش از نیمی از مسیحیان مهاجرت کردند و بقیه نیز در لیست ذخیره هستند بدون آن که در نظر گرفته شود که آنها مردم اصیل کشور و شرکای وطن هستند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;