خشونت علیه زنان شیعه در الاحساء عربستان

خشونت علیه زنان شیعه در الاحساء عربستان

خشونت علیه زنان شیعه در الاحساء عربستان

کشور عربستان از جمله کشورهایی است سیاست تبعیض در حق مردم خود از جمله مناطق شیعه نشین را اعمال می کند و در اجرای این سیاست های هیچ حدی را رعایت نمی کند. اما اینبار مقصد آل سعود سرکوب تشکل‌ها و گروه‌های زنان است که نقش آموزشی و تربیتی و برپایی مناسبت های مذهبی در مناطق شیعه نشین الدمام، قطیف، الاحساء و جزیره تاروت را دارند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;