آواره شدن هزاران نفر از ترس پیشروی داعش در آفریقا

آواره شدن هزاران نفر از ترس پیشروی داعش در آفریقا

آواره شدن هزاران نفر از ترس پیشروی داعش در آفریقا

گزارشات حاکی از آن است که هزاران نفر از ترس پیشروی داعش منازل خود در شمال شرق این کشور را ترک کرده اند و فعالیت اقتصادی کاملا به حالت تعطیل در آمده است و حدود 60 هزار آواره از منطقه میناکا به گائو وارد شده اند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;