10 رویداد مهم جهان در پیش‌بینی اکونومیست

10 رویداد مهم جهان در پیش‌بینی اکونومیست

10 رویداد مهم جهان در پیش‌بینی اکونومیست

در نگاهی کلی می‌توانفرمودکه همه‌گیری سال‌های اخیر به معنای پایان دوره ثبات نسبی و اتفاقات و روندهای قابل پیش‌بینی در زمینه ژئوپلیتیک و اقتصاد بوده است. گذاری که باعث شده دنیای امروز بسیار ناپایدارتر جلوه کند- که عامل این تغییر هم چیزی نیست مگر فراز و نشیب‌های رقابت قدرت‌های بزرگ، پس‌لرزه‌های همه‌گیری کرونا، تحولات اقتصادی، تغییرات شدید اقلیمی و البته تغییرات سریع اجتماعی و تکنولوژیک- که دنیا را دچار تشنج کرده‌اند. به این دلیل هم هست که باید به غیرقابل پیش‌بینی بودن رویدادها عادت کرد و آن را به عنوان یک واقعیت جدید پذیرفت.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;