پیش‌بینی وضعیت بارندگی در تهران طی زمستان

پیش‌بینی وضعیت بارندگی در تهران طی زمستان

پیش‌بینی وضعیت بارندگی در تهران طی زمستان

مازیار غلامی اظهار کرد: تحلیل جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی بیانگر آن است که طی سه ماه آینده متوسط دمای هوا در سطح استان در حد نرمال برآورد و متوسط بارش استان در بهترین شرایط در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود و از نظر توزیع ماهانه نیز این انتظار وجود دارد که به‌تدریج از نیمه دوم آذر ماه به‌خصوص طی دی ماه بارش به شرایط نرمال گرایش داشته باشد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;